BÖCEK BİLİMİ KULLANILARAK CİNAYET VEYA BAKIM İHMALİ SUÇU AYDINLATILABİLİR Mİ?

Doç. Dr. Ülkü Bayhan

Öz


Entomoloji böcek biliminin genel adı olup böcekler üzerinde yapılan tüm bilimsel araştırmaları kapsar ve böceklerin tamamı, hayvan türlerinin % 80‘inden fazlasını oluşturur. Açıktaki cesede ilk olarak sinekler geldiğinden ölüm zamanıyla ilgili en doğru bilgiyi verme potansiyeline sahip oldukları düşünülebilir. Ölüm gerçekleştiği andan itibaren cesede yerleşen sinekler yumurtalarını buraya bırakmaya başlamaktadır. Larva ve pupa evrelerini bedenden yardım alarak geçiren sinekler en son ergin evreye ulaşmaktadır. Sineklerin bu davranışı da cinayetlerin çözümünü kolaylaştırmaktadır .

Bu çalışmada cesedin bulunduğu yerdeki delillerin yetersiz olması durumunda aranan çözüm yollarından biri olan böceklerden faydalanma konusunda yapılan araştırmalar hakkında derlenmiş bilgi verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Böcek; Böcek Bilimi (Entomoloji); Ceset; Cinayet.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.